loading

美法总统商加强交流情报打击IS

26/11/2015 12:33

美国总统奥巴马24号在白宫,与来访的法国总统奥朗德会谈,双方同意将加强打击伊斯兰国组织,并强化两国间反恐情报的交流,奥朗德更呼吁关闭土耳其和叙利亚边境,阻止恐怖分子借机进入欧洲。